Despăgubiri RCA

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto

Recomandări

În cazul survenirii accidentului rutier în care a fost implicat autovehiculul pentru care a fost încheiat un contract de asigurare obligatorie RCA, Vă recomandăm să păstraţi, pe cât este posibil, calmul deoarece sunteţi clientul ÎM CIA „TRANSELIT” SA şi să întreprindeţi următoarele acţiuni:
1. faceți tot posibilul pentru diminuarea pagubelor produse;
2. notificaţi organele poliţiei şi/sau alte organe de drept (serviciul de ambulanţă în cazul vătămărilor corporale) despre accidentul de autovehicul imediat după producerea lui, cerând întocmirea actelor referitor la cauzele şi circumstanţele producerii accidentului, precum şi la consecinţele lui;
3. în 48 de ore din momentul producerii accidentului, înştiinţaţi Asigurătorul care a emis poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;
4. indiferent de decizia cu privire la stabilirea vinovăţiei în accidentul rutier, nu întreprindeţi careva măsuri de reparare a pagubelor înainte de examinarea acestora de către reprezentanţii Asigurătorului;
5. notificaţi participanţii la accident, păgubitul sau apropiaţii lui despre faptul că posedaţi o poliţă de asigurare şi puneţi la dispoziţia acestora informaţiile necesare despre asigurător.

Documente necesare
Pentru deschiderea unui dosar de daună pe marginea accidentului rutier şi în scopul gestionării acestui dosar cu stabilirea tuturor circumstanţelor şi împrejurărilor în care s-a produs cazul asigurat se întreprind următoarele acţiuni:
1. asiguratul sau persoana vinovată de accidentul rutier completează înştiinţarea cu privire la producerea evenimentului asigurat;
2. persoana păgubită sau reprezentantul acesteia depune o cerere cu privire la constatarea pagubei, stabilirea şi achitarea despăgubirii de asigurare;
3. se anexează la dosar copiile următoarelor acte:
a) certificat de asigurare obligatorie R.C.A. (pentru ambii participanţi);
b) buletin de identitate (pentru ambii participanţi);
c) permis de conducere (pentru ambii participanţi);
d) certificat de înregistrare a autovehiculului (pentru ambii participanţi);
e) raport de verificare tehnică a vehiculului (pentru ambii participanţi);
f) proces-verbal de constatare a contravenţiei;
g) schiţa accidentului rutier;
h) explicaţiile participanţilor;
i) proces-verbal al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului şi stării de ebrietate;
j) foi de parcurs, împuterniciri, contracte de leasing/arendă după caz.
4. Asigurătorul poate solicita şi prezentarea altor documente necesare stabilirii unor împrejurări importante pentru soluţionarea dosarului şi achitarea despăgubirii.

Înştiinţare cu privire la producerea evenimentului asigurat.doc

Cerere cu privire la constatarea pagubei, stabilirea şi achitarea despăgubirii de asigurare.doc