PREZENTARE

istorieÎntreprinderea Mixtă Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” SA este o societate de asigurări generale. Înregistrată la 16 octombrie 2002, prima licenţă pentru „Activitatea de asigurări” (asigurarea obligatorie) a fost obţinută la data de 25 noiembrie 2002 pentru o perioadă de 5 ani. Până la 25 noiembrie 2007 ÎM CIA „TRANSELIT” SA a devenit titular al licenţelor în domeniul asigurărilor de bunuri şi de persoane.

Pe parcursul întregii sale activităţi, compania a întreprins un şir de măsuri de dezvoltare care au drept scop mărirea numărului de intermediari în asigurări, lărgirea reţelei teritoriale şi implementarea noilor tipuri de asigurări. Rezultatele obţinute nu reprezintă altceva decât o consecinţă logică şi firească a unor acţiuni concrete şi bine gândite. Cifrele vorbesc de la sine:

  • În primul an de activitate numărul angajaţilor ÎM CIA „TRANSELIT” SA constituia 69 persoane. În prezent – peste 350 persoane;
  • Prima de asigurare încasată în primul an de activitate – 684 076 lei. În 2008 a fost încasată o primă de asigurare egală cu 10 200 135 lei, iar în 2015 – peste 61 mln lei;
  • De la bun început activitatea de asigurări era desfăşurată doar în raionul Edineţ. În prezent   ÎM CIA „TRANSELIT” SA este prezentă în absolut toate raioanele Republicii Moldova;
  • Singurul tip de asigurare pentru care a fost obţinută licenţa şi cu care se lucra efectiv era Asigurarea obligatorie de răspundere civilă. În prezent  ÎM CIA „TRANSELIT” SA este licenţiată şi operează efectiv cu 20 de tipuri de asigurări, lucrându-se în continuu în vederea solicitării licenţei şi pentru alte tipuri de asigurări în funcţie de cererea clienţilor.