Despăgubiri bunuri

Asigurarea bunurilor imobile

Recomandări

Dacă are loc un sinistru, prin producerea unuia sau a mai multor riscuri preluate de ÎM CIA „TRANSELIT” SA, pentru bunurile distruse sau avariate, menţionate în contractul de asigurare, Asiguratul este obligat:

1. Să ia pe seama ÎM CIA „TRANSELIT” SA şi în limita sumei asigurate măsuri pentru limitarea pagubelor, prin protejarea, salvarea, transportarea, depozitarea şi păstrarea resturilor valorificabile în сondiţii corespunzătoare specificului fiecăruia.

2. Să înştiinţeze în scris ÎM CIA „TRANSELIT” SA despre producerea evenimentului asigurat, în termen de 48 de ore de la producerea acestuia. În înştiinţare se vor arăta: numărul şi data emiterii poliţei de asigurare; felul bunurilor avariate sau distruse; locul, data, ora, cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat; locul unde se află resturile avariate sau distruse şi mărimea probabilă a pagubei;

3. Să înştiinţeze imediat, după caz, organele de poliţie, unităţile de pompieri sau alte organe de cercetare abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat şi la pagubele provocate;

4. Să păstreze starea de fapt în urma producerii evenimentului asigurat, în afara măsurilor care se impun conform p. 1.;

5. Să furnizeze toate informaţiile şi probele documentare solicitate de ÎM CIA „TRANSELIT” SA şi să permită acestuia să facă investigaţii referitoare la cauza şi mărimea pagubei;

6. Să nu săvârşească acte care ar împiedica realizarea dreptului de regres al ÎM CIA „TRANSELIT” SA împotriva celor răspunzători de producerea daunei.

Documente necesare

Pentru constatarea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat să se prezinte Asigurătorului în toate cazurile de adresare cu cereri de despăgubire:

1. cererea conform formularului stabilit;

2. buletinul de identitate;

3. poliţa şi contractul de asigurare;

4. extrasul din registrul bunurilor imobile;

5. actele confirmătoare ale organelor de poliţie, unităţilor de pompieri sau altor organe de cercetare abilitate prin lege.

Înştiinţare/ cerere BUNURI.doc