Despăgubiri Casco

Asigurarea facultativă CASCO

Recomandări

În cazul în care a avut loc un eveniment pentru care aveţi protecţie de asigurare conform contractului încheiat cu ÎM CIA „TRANSELIT” SA, Vă recomandăm să păstraţi, pe cât este posibil, calmul deoarece sunteţi clientul ÎM CIA „TRANSELIT” SA care va restitui în termeni restrânşi absolut toată paguba ce V-a fost pricinuită.

Recomandările ce ţin de comportamentul Dumneavoastră în asemenea cazuri sunt următoarele:

1. întreprindeți măsurile necesare pentru salvarea mijlocului de transport, prevenirea şi micşorarea deteriorării lui ulterioare, precum şi pentru eliminarea cauzelor care ar contribui la apariţia unor prejudicii suplimentare;

2. înştiinţaţi imediat organele poliţiei şi alte organe de cercetare corespunzătoare, cele mai apropiate de locul producerii accidentului, solicitând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat şi prejudiciile provocate atât în Republica Moldova, cât şi peste hotarele ei;

3. notificaţi în scris Asigurătorul în decurs de 48 de ore despre producerea prejudiciului (cu excepţia sărbătorilor şi a zilelor legale de odihnă);

4. în cazul în care în urma deteriorărilor cauzate mijlocul de transport necesită reparaţii la locul avarierii pentru a fi posibilă deplasarea lui, faceţi câteva poze ale mijlocului de transport avariat cu întocmirea unui proces-verbal de examinare şi evaluare a daunelor prin intermediul unui organ sau expert independent aflat în regiunea unde s-a produs evenimentul asigurat. Cheltuielile pentru fotografiere şi evaluarea prejudiciilor confirmate documentar vor fi restituite de către Asigurător;

5. în cazul în care sunteţi implicat într-un accident rutier cu participarea şi a altor mijloace de transport, solicitaţi de le utilizatorii acestora informaţia cu privire la companiile de asigurări cu care dânşii au încheiate contracte de asigurare obligatorie R.C.A.

Documente necesare

Pentru constatarea cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat să se prezinte Asigurătorului în toate cazurile de adresare cu cereri de despăgubire:

1. cererea conform formularului stabilit;

2. buletinul de identitate, permisul de conducere al Asiguratului;

3. poliţa şi contractul de asigurare;

4. certificatul de înregistrare a mijlocului de transport (paşaportul tehnic);

5. certificatul de înmatriculare al autovehiculului, raportul de verificare tehnică;

6. actele confirmătoare (procese-verbale, decizii privind pornirea urmăririi penale, scheme ale accidentului, expertize medico-legale, explicaţiile părţilor implicate în accident, decizia definitivă emisă pe dosar) perfectate de organele competente care sunt abilitate şi împuternicite să cerceteze circumstanţele survenirii evenimentului asigurat (poliţia rutieră, instituţiile medicale, serviciul de pompieri, procuratura, alte organe de resort).

Asigurătorul poate solicita şi prezentarea altor documente necesare stabilirii unor împrejurări importante pentru soluţionarea dosarului şi achitarea despăgubirii

Înştiinţare/ cerere CASCO.doc