Despăgubiri accidente

Asigurarea persoanelor de accidente

Recomandări

În cazul producerii unui accident urmat de unul din riscurile asigurate, nu va trebui să Vă confruntaţi cu probleme financiare legate de spitalizare, tratament sau chiar intervenţii chirurgicale post traumatice. Mai mult decât atât, această protecţie se va reflecta indirect şi asupra celor apropiaţi care nu vor simţi povara acestor griji suplimentare.

   Tot ce trebuie să faceţi este:

1. înştiinţaţi asigurătorul în termen de 3 zile despre survenirea evenimentului asigurat;

2. depuneţi o cerere cu privire la aprecierea pagubei şi achitarea despăgubirii de asigurare;

3. prezentaţi documentele enumerate la capitolul „Documente necesare” pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc accidentul şi a gravităţii consecinţelor.

Documente necesare

Întru soluţionarea problemei de plată a indemnizaţiei de asigurare, Asigurătorului trebuie să i se prezinte următoarele documente:

1. originalul certificatului cu privire la incapacitatea de muncă (buletinul medical) din instituţia medicală unde s-a făcut tratamentul sau certificatul cu privire la acordarea ajutorului medical;

2. actul privind accidentul de muncă produs în cadrul procesului de producere conform procedurii stabilite de legislaţia în vigoare (în cazul unei traume la locul de muncă);

3. decizia organului de expertiză medicală a vitalităţii privind atribuirea gradului de invaliditate sau privind stabilirea reducerii (pierderii) esenţiale a utilităţii profesionale, ceea ce a condus la transferul la o muncă mai puţin calificată sau la înlăturarea totală a Persoanei asigurate de la executarea muncii conform profesiunii;

4. extrasul din cartela medicală („istoria bolii”) ce conţine informaţia despre maladiile profesionale, generale cronice, formaţiunile noi maligne, inclusiv şi maladiile sângelui (în cazul depistării pierderii capacităţii de muncă în rezultatul motivelor naturale) pe care le avea Persoana asigurată până la încheierea contractului de asigurare;

5. originalul sau copia certificatului de deces;

6. copia certificatului de moştenitor legal sau testamentar (dacă în contract nu este indicat Beneficiarul);

7. copia contractului de asigurare;

8. documentul care atestă identitatea (buletinul de identitate, paşaportul);

9. alte documente, în caz de necesitate, ce atestă circumstanţele survenirii cazului asigurat.