Despre asigurări

asigurari-moldova-300x203Activitatea de asigurător / reasigurător în Republica Moldova este unul dintre genurile de activitate supuse licenţerii.

Exigenţele speciale faţă de persoanele juridice care doresc să practice această activitate pe teritoriul Republicii Moldova sunt expres menţionate în „Lega cu privire la asigurări” nr. 407-XVI din 21.12.2006, „Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” nr. 414-XVI din 22.12.2006 precum şi alte acte cu titlu imperativ emise de către autoritatea de supravegere.

Aceste condiţii depind de faptul dacă se doreşte practicarea Asigurărilor de Viaţă sau Asigurărilor Generale şi fac referire la forma organizatorică, fondatorii şi acţionarii, capitalul social, denumirea, asocierea, reorganizarea şi lichidarea, formarea şi menţinerea rezervelor tehnice ale asigurătorului/reasigurătorului, restricţii privind efectuarea unor anumite tranzacţii de către asigurător.

Încălcarea sau nerespectarea în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare a respectivelor cerinţe poate condiţiona retragerea licenţei şi, drept urmare, imposibilitatea activării în calitatea de asigurător/reasigurator pe teritoriul Republicii Moldova.

Autoritatea de supraveghere a activităţii de asigurare din Republica Moldova este Comisia Naţională a Pieţei Financiare.